Հղում անելու կարգը

Տեքստային նյութեր ասելով՝ հասկացվում են մտավոր գործունեության արդյունքները և նորությունները:
Տեքստային նյութերի՝ www.armeniatoday.news կայքում տեղադրված մտավոր գործունեության արդյունքների նկատմամբ բացառիկ իրավունքներ ունի Armenia Today-ը:
Armenia Today-ում տեղադրված նյութերի վճարովի կամ անվճար հիմքով օգտագործման դեպքում օգտատերերը պարտավոր են հղում անել Armenia Today-ին հետևյալ ձևերով՝
– «Աղբյուրը՝ Armenia Today» ձևով յուրաքանչյուր դեպքում, երբ օգտագործվում է ցանկացած նյութական կրիչի վրա (թուղթ, ժապավեն և այլն) կամ էլեկտրոնային ձևով,
– Երբ օգտագործվում է ռադիո-, հեռուստա-, վիդեոհաղորդման ընթացքում, բանավոր հիշատակմամբ հարկավոր է նշել տեղեկատվական ռեսուրսի անվանումը՝ Armenia Today,
– Համացանցում Armenia Today-ի նյութերը նվագարկելու դեպքում պետք է հղում անել www.armeniatoday.news կայքին, որտեղից վերցվել է նյութը: